Culturological ideas of teaching a foreign language: concepts and theories (the end of 20th – at the beginning of the 21st century)

https://doi.org/10.29332/ijssh.v4n2.404

Authors

  • Marina N. Vetchinova Kursk State University, Kursk, Russia
  • Valeria A. Shishova Kursk State University, Kursk, Russia

Keywords:

cultural idea, foreign language, intercultural communication, language education, socio-cultural approach

Abstract

The rapidly expanding international cooperation in the late 20th - early 21st centuries raised the question of foreign language learning as well as cultural understanding. Without these essential aspects, intercultural communication cannot be efficient. The high interest in foreign language learning contributed to the search for the most effective ways of teaching it.  The concepts and theories appeared at the turn of two centuries in Russia, remaining relevant today. They became the essential basis for further research on foreign language teaching in the framework of the dialogue of cultures. The cultural idea is focused on learning both the Language and culture. Safonova (1993), developed a socio-cultural approach to teaching a foreign language as a specialty. She has proved the necessity of integration of the culture of the country being studied into the educational process. ? methodical model of foreign language teaching was proposed as a basis for developing the bicultural personality of students.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bakhtin, M. M. (1979). Aesthetics of verbal creativity. M.: Iskusstvo, 424.

Bakhtin, M. M. (1992). The aesthetic heritage and sovremennost. Saransk: Publisher Mordovia University.

Bim, I. L. (1996). The objectives of learning a foreign language as part of the basic course. Foreign languages at school, 1, 48-52.

Bulankina, N. E., & Poljankina, S. Y. (2011). Razvitie polijazykovoj kul'tury lichnosti sredstvami social'noj seti Facebook [Development of the multilingual culture of personality by means of Facebook social network]. Inostrannye jazyki v shkole, 6, 33-38.

Furmanova, V.P. (1994). Mezhkul'turnaya kommunikaciya i kul'turno-yazykovaya pragmatics v theory i practiceike prepodavaniya inostrannyh yazykov: dis .... dokt. ped. nauk. [Intercultural communication and cultural-linguistic pragmatics in the theory and practice of foreign language teaching].

Furmanova, V.P. (2014). Kategorial’no-ponjatijnye osnovanija mezhkul’turnoj kommunikacii: lingvodidakticheskij aspekt (in Russian) [Categorical and conceptual foundations of intercultural communication: the linguodidactic aspect]. Bulletin of the Khakass State University N.F. Katanov, (9). 111–114.

Galskova, N. D. (2008). Education in the field of foreign languages: new challenges and priorities. Foreign languages at school, 5, 2-7.

Nedler, G.P. (1894). O klassnom prepodavanii inostrannogo jazyka (in Russian) [On classroom teaching of a foreign language]. Saint-Petersburg.

Passov, E. I. (2009). The term system of the methods, or How we speak and write. Saint Petersburg.

Passov, E.I. (2000). Programma-Kontseptsiya Kommunikativnogo inoyazychnogo obrazovaniya. Razvitie individualnosti v dialoge kultur ”[Concept Program of Communicational Education on a Foreign Language.“ Individuality Development within the Cultures Dialogue ”]. Moskva: Prosveschenie .

Passov, E.I. (2006). Sorok let spustya ili sto i odna metodicheskaya ideya.

Safonova, V. V. (1996). Izuchenie jazykov mezhdunarodnogo obshhenija v kontekste dialoga kul'tur i civilizacij. Learning languages of international communication in the context of dialogue of cultures and civilizations]. Voronezh: Istoki.

Safonova, V. V. (2013). Kul'turovedcheskij rakurs sovremennogo jazykovogo obrazovanija [Culturological perspective of modern language education]. Uchenye zapiski nacional'nogo obshhestva prikladnoj lingvistiki, 2(2), 26-46.

Safonova, V. V. (2013). Sotsiokul’turnyy podkhod: retrospektiva i perspektivy [A socio-cultural approach: retrospective and prospects]. Uchenye zapiski Natsional’nogo obshchestva prikladnoy lingvistiki, 4, 53-72.

Safonova, V. V. (2014). Soizuchenie jazykov i kul'tur v zerkale mirovykh tendencij razvitija sovremennogo jazykovogo obrazovanija [The mutual study of languages and cultures in the mirror of the world trends in the development of modern language education]. Jazyk i kul'tura, 1(25), 123-141.

Safonova, V.V. (1993). Sociokul'turnyj podhod k obucheniju inostrannomu jazyku kak special'nosti: avtoref .... d-ra ped. nauk.

Shirina, M.S. (2013). Polikul'turnaya sreda kak uslovie formirovaniya sociokul'turnoj kompetencii v processe inoyazychnogo obrazovaniya budushchih kadrov ekonomicheskoj sfery (in Russian) [Polycultural environment as a condition for the formation of socio-cultural competence in the process of education of future personnel of the economic sphere. Scientific notes]. Electronic scientific journal of Kursk State University, 4(28).

Sysoyev, P. V. (2008). Jazykovoe polikul'turnoe obrazovanie: teorija i praktika [Language polycultural education: theory and practice].

Sysoyev, P.V. (2004). Koncepciya yazykovogo polikul'turnogo obrazovaniya (in Russian) [Concept of multicultural linguistic education]. Abstract of Pedagogics doc. diss. Moscow.

Sysoyev, P.V. (2009). Jazykovoe polikul’turnoe obrazovanie v XXI veke (in Russian) [Language polycultural education in the 21st century]. Language and culture, 2(6), 96–110.

Ter-Minasova, S. G. (2000). Jazyk i mezhkul’turnaja kommunikacija: ucheb. posobie. Slovo, 264.

Published

2020-08-01

How to Cite

Vetchinova, M. N., & Shishova, V. A. (2020). Culturological ideas of teaching a foreign language: concepts and theories (the end of 20th – at the beginning of the 21st century). International Journal of Social Sciences and Humanities, 4(2), 39-49. https://doi.org/10.29332/ijssh.v4n2.404