Pedagogical activity formation in Russian students training

https://doi.org/10.29332/ijssh.v4n2.410

Authors

  • Natal’ya Volkova Altai State Academy of Education named after V.M. Shukshin, Biysk, Russia
  • Zoya Fedorinova National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia

Keywords:

collaborative work, educational event, humanitarian approach, humanitarian school, pedagogical activity

Abstract

The article reviewed some aspects of research on pedagogical activity formation in Russian students' training. For this purpose, the Humanitarian School within the Philological Department of Biysk Pedagogical State University named after V. M. Shukshin, was organized. The identified educational effects showed the event potential of the Humanitarian School. Based on the empirical analysis, the definition of “educational event” was formed. Specific aspects of the pedagogical activity, on which educational event had to influence, were identified as subjectness, sense-value attitudes, the meaning of pedagogical activity, personal action, and self-reflection over pedagogical activity. Conditions for pedagogical activity formation in student training were specified: involvement in planning, initiation by the teacher of their actions, selection of participation position inactivity, and self-reflection over their pedagogical activity. The article proved the assumption that educational events improve the quality of student training for pedagogical activity.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barabanshchikov, V. A. (2002). Vospriyatiye i sobytiye (in Russian) [Perception and event]. SPb: Aliteiya.

El'konin, B. D. (1994). Vvedenie v psihologiyu razvitiya. V tradicii kul’turno istoricheskoi teorii LS Vygotsko go). M.

Fedorinova, Z.V. (2013). Vliyaniye tekhnologii keys-stadi na kachestvo sovmestnoy deyatel’nosti uchastnikov obrazovatel’nogo protsessa (in Russian) [The influence of case-study technology on the quality of educational process participants’ collaborative activity]. Krasnoyarsk: Publishing Houses Science and Innovation Centre.

Fedorinova, Z.V., & Vorobyeva, V.V. (2015). Obrazovatel’ny potentsyal tekhnologii keys-stadi (in Russian) [Educational Potential of Case-Study Technology]. Procedia – Social and Behavioral Sciences. - 2015 - Vol. 206. - pp. 247-253. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.018

Genisaretsky, O. I. (2007). Razvitiye sobytiy v lichnostno-rodovom i mysledeyatel’nom otnoshenii (in Russian) [Development of the event in the personal-tribal and active-thought relation].

Goryunova, L.V. (2006). Professional’naya mobil’nost’ kak problema razvivayushchegosya obrazovaniya Rossii (in Russian) [Professional mobility as a problem of developing education in Russia. Thesis abstract]. Rostov-on-Don: SFedU.

Gryakalov, A.A. (2004). Pis’mo i sobytiye (in Russian) [Letter and event: esthetic topography of the present]. SPb: Science.

Kiyashchenko, L.P., & Tishchenko, P.D. (1999). Sobytiye i smysl: sinergeticheskiy opyt yazyka (in Russian) [Event and sense: synergetic Experience of Language]. Moscow: IPh RAN.

Muza, D.Ye. (2002). Metodologichesky analiz sobytiya v filosofii istorii (in Russian) [Methodological analysis of the event in the history of philosophy. Thesis abstract]. Donetsk: DNTU.

Prozumentova, G.N. (2005). Issledovaniye obrazovatel’nykh innovatsy v pedagigicheskoy deyatel’nosti i upravlenii shkoloy. Fenomenologiya innovatsy (in Russian) [Transition to the Open educational space. Phenomenology of educational innovations. Part 1]. Tomsk: Tomsk State University Publishing.

Prozumentova, G.N. (2009). Perekhod k Otkrytomu obrazovatel’nomu prostranstvu. Tipologizatsiya obrazovatel’nykh innovatsy (in Russian) [Transition to the Open educational space. Typology of educational innovations. Part 2]. Tomsk: Tomsk State University Publishing.

Shabes, V. (1989). Ya. Sobytiye i tekst (in Russian) [Event and text]. Moscow: High School.

Shchittsova, T.V. (2002). Sobytiye v filosofii Bakhtina (in Russian) [Event in Bakhtin's philosophy]. Minsk.

Slobodchikov, V.I., & Isayev, Ye.I. (2002). Osnovy psikhologicheskoy antropologii. Psikhologiya razvitiya cheloveka. Razvitiye sub’’ektivnoy real’nosti v ontogeneze (in Russian) Basics of psychological anthropology. Psychology of human development. The development of subjective reality in ontogenesis. Moscow: University Press.

Volkova, N.V. (2014). Vliyaniye obrazovatel’nykh sobytiy na stanovleniye pedagogicheskoy deyatel’nosti v protsesse podgotovki studentov [The influence of educational events on the formation of pedagogical activity in student training]. Biysk: AGAO

Yenikeyev, A. A. (2003). Sobytiye, soznaniye, tekst v prostranstve sotsial’no-filosofskogo znaniya (in Russian) [Event, consciousness, text in the context of socio-philosophical knowledge. Thesis abstract]. Yekaterinburg: UrFU.

Published

2020-08-01

How to Cite

Volkova, N., & Fedorinova, Z. (2020). Pedagogical activity formation in Russian students training. International Journal of Social Sciences and Humanities, 4(2), 77-84. https://doi.org/10.29332/ijssh.v4n2.410